Bądź częścią naszego sukcesu!

Dołącz do nas, rozpocznij i rozwijaj swoją karierę w firmie będącej europejskim liderem wśród producentów mebli.

Naszym pracownikom stwarzamy możliwości wszechstronnego rozwoju. Skala działań firmy pozwala na pełne wykorzystanie oraz rozwój kwalifikacji i kompetencji pracowników w wielu obszarach, w tym także specjalistycznych odpowiadających branży meblowej.

Jeżeli jesteś gotowy na nowe wyzwania w międzynarodowej i dynamicznej organizacji - zapraszamy do współpracy.

 

Dbamy o przejrzystość struktur, premiujemy rzetelną i wydajną pracę. Wewnętrzny kodeks etyczny w Grupie tworzą jasne zasady postępowania oparte na uczciwości i pracy zespołowej.

Doceniamy wkład pracowników każdego szczebla w osiągane wyniki i tworzenie wizerunku firmy na rynku. Zależy nam, by atmosfera w miejscu pracy była budowana na otwartości i szczerości, by między pracownikami była pełna i rzetelna wymiana informacji, a praca zespołowa odbywała się na zasadach koleżeństwa.

Tylko w takim środowisku, w którym stawia się na współdziałanie i zorientowanie na wspólny cel, można osiągnąć wysokie wyniki. W dłuższej perspektywie stanowi to naprawdę solidny fundament działalności firmy.