Kodeks Etyczny Grupy Steinpol

Kodeks Etyczny Grupy Steinpol jest dokumentem stanowiącym podstawę kształtowania postaw i zachowań wobec otoczenia zewnętrznego i w relacjach wewnętrznych w firmie. Jego główne wartości to uczciwość, poufność i szacunek, a także wykonywanie wszystkich obowiązków zgodnie z obowiązującymi prawami i regulacjami. Odpowiedzialność za przestrzeganie tych zasad należy do każdego z nas i leży w naszym wspólnym interesie.

tl_files/data/intranet/kodeks.jpg