Rozwój

Dzięki prowadzonej przez Steinhoff solidnej polityce korporacyjnej z roku na rok odnotowujemy wzrost przychodów.

Informacje dotyczące wyników finansowych na stronie www.steinhoffinternational.com