Programy rozwojowe

Koncentrujemy się na budowaniu dobrych i długotrwałych relacji z pracownikami. Doceniamy ich kwalifikacje i chcemy je dalej doskonalić. Rozwój zawodowy naszych pracowników planujemy z uwzględnieniem celów, jakie stawiają przed sobą poszczególne działy. Zdajemy sobie sprawę, że o sile przedsiębiorstwa decydują jego pracownicy, a od jakości ich pracy i zaangażowania zależą wyniki firmy.

Aby realizować powyższe założenia realizujemy szereg działań rozwojowych skierowanych do obecnych i potencjalnych pracowników firmy:

Talent Management Program

Talent Management Program - to strategia zarządzania talentami w organizacji, mająca na celu wyłonienie i rozwój pracowników o wysokim potencjale, wartościowych z punktu widzenia firmy, mogących w przyszłości stanowić źródło pozyskania zastępczej kadry zarządzającej.

Oprócz zwiększania kompetencji najbardziej utalentowanych pracowników program ma na celu również budowanie silnych relacji pomiędzy zatrudnionymi a firmą. Program skierowany jest do pracowników ze wszystkich oddziałów firmy w Polsce.

Akademia Einsteina

Akademia Einsteina to program współpracy firmy Steinpol ze szkołami średnimi z regionu. Program dedykowany jest dla przyszłych absolwentów szkół, którzy stanowić będą mogli w przyszłości potencjalne źródło rekrutacji.

Akademia Einsteina to program rozwojowy doskonalący umiejętności pożądane z punktu widzenia pracodawcy - znajomość języka niemieckiego, trening umiejętności interpersonalnych oraz praktyczną wiedzę o przedsiębiorstwie.

Akademia Einsteina IT

Akademia Einsteina IT to program współpracy firmy Steinpol ze szkołami średnimi z regionu ukierunkowany na doskonalenie umiejętności informatycznych poprzez zapoznanie z funkcjonującymi w firmie zasobami teleinformatycznymi, programami oraz głównymi obszarami działalności działu IT.

Program dedykowany jest dla przyszłych absolwentów szkół z klas o profilu informatycznym, którzy stanowić będą mogli w przyszłości potencjalne źródło rekrutacji. Oprócz umięjętności typowo informatycznych, uczniowie przez udział w rocznym programie Akademii, doskonalić będą mieli możliwość znajomość języka niemieckiego oraz odbyć warsztaty z umiejętności interpersonalnych.

Warsztaty "Wespół-Zespół"

Warsztaty "Wespół-Zespół" to projekt rozwojowy przeznaczony dla pracowników administracji we wszystkich oddziałach firmy. Warsztaty doskonalą umiejętności pracy zespołowej, modelują procesy i mechanizmy rządzące pracą w zespole, pozwalają na analizę i diagnozę sytuacji problemowych w zespołach pracowniczych w firmie.